Źródła światła stosowane w kuchni

Źródła światła stosowane w kuchni

Żarówki. Tradycyjnym źródłem światła, stosowanym w kuchniach, są żarówki z trzonkiem normalnym (E27), mocy 60-100 W. Niekiedy może być uzasadnione stosowanie żarówek mocy 200 W. Należy wybierać żarówki z bańkami matowymi lub mlecznymi są mniej jaskrawe. Nie polecam żarówek z trzonkami zminiaturyzowanymi (E14) są zwykle mniej wydajne. W zasadzie nie należy też polecać żarówek halogenowych, mimo że są bardziej wydajne. Są droższe, bardzo jaskrawe, a pewne typy wymagają stosowania filtra pochłaniającego nadmierne, szkodliwe promieniowanie w zakresie nadfioletu. Często też konieczne jest zastosowanie dodatkowego urządzenia (transformatora) zapewniającego ich właściwe zasilanie. Stosowanie żarówek nie sprzyja oszczędzaniu energii. Świetlówki. Zmniejszenie energochłonności oświetlenia można osiągnąć instalując w miejsce tradycyjnych żarówek świetlówki, zwykle tzw. kompaktowe, czyli o zwartej budowie (żarówkopodobne, paluszkowe, kołowe). Stosowanie świetlówek jest ekonomicznie opłacalne. Na przykład, zamiast żarówek mocy 100 i 60 W można użyć świetlówek kompaktowych mocy odpowiednio 23-20 i 15-11 W. Oznacza to 4-5 krotne zmniejszenie zainstalowanej mocy. Warte polecenia są świetlówki kompaktowe z trzonkami E27 i zintegrowanym, elektronicznym układem stabilizacyjno-zapłonowym, umieszczonym w trzonku. Świetlówki takie nie są praktycznie wrażliwe na częstość włączeń, są bardziej wydajne i eliminują tętnienie światła. Ze względu na to, że niewskazane są silne źródła światła, w niektórych kuchniach zwłaszcza dużych uzasadnione jest instalowanie kilku opraw. Doświetlenie ciągu: blat kuchenny zlewozmywak uzyskuje się najczęściej przez umieszczenie szeregu opraw świetlówkowych pod szafkami wiszącymi wzdłuż blatu. Oprawy umieszcza się przeważnie na wysokości około 45 cm nad polem pracy, lub wzdłuż linii blat zlewozmywak, na wysokości nie większej niż około 160 cm nad poziomem podłogi. W mniejszych kuchniach doświetlenie ciągu: blat kuchenny zlewozmywak jest na ogól niepotrzebne, gdyż w wyniku dużego rozproszenia światła wysyłanego przez oprawę (oprawy) oświetlenia ogólnego, pole pracy jest tu zazwyczaj dostatecznie oświetlone. Stół jadalny najlepiej jest oświetlać za pomocą oprawy umieszczonej nad stołem, w taki sposób, aby bezpośrednio oświetlała zastawę, a nie twarze siedzących przy stole osób. Dobry efekt można uzyskać dzięki zmiennej wysokości zawieszenia opraw zwieszakowych. Umiejętność dobrego oświetlenia ogólnego całego wnętrza polega przede wszystkim na wytworzeniu oświetlenia, które można by nazwać podkładowym: o wyważonym, nie za małym, ale i nie za dużym poziomie. Dobre oświetlenie miejscowe (określonego pola) to dostosowanie rodzaju oprawy i sposobu jej umieszczenia do wielkości oświetlanego pola i jego usytuowania w przestrzeni. Istotna jest jakość oświetlenia: równomierność, ograniczenie olśnienia, barwa światła, wpływ światła na wygląd obiektów (osób), stopień rozproszenia światła. Należy optymalizować poziom oświetlenia, bo zarówno zbyt duży jak i zbyt mały dają niepożądane, choć różne efekty. Zbyt duży poziom wiążę się dodatkowo z nieuzasadnionym kosztem. Oświetlanie mieszkania jest trochę rzemiosłem, trochę sztuką, podobnie jak ubieranie się. Dotyczy to również oświetlenia kuchni, która jest przecież ważną strefą mieszkania. Zrozumienie choćby kilku zasad i wskazówek może pomóc w udanym zakupie i poprawnym oświetleniu. Istotnym czynnikiem powinny też być własne doświadczenie, upodobania i odczucia.