Zastępca Głównego inspektora

W przypadku Głównego inspektora nadzoru budowlanego możemy zaznaczyć, że jest powoływany także przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastępca Głównego inspektora nadzoru budowlanego. Jest on wybierany spośród osób, które znalazły się na drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Sam minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki mieszkaniowej i przestrzennej odwołuje zastępców głównego inspektora nadzoru budowlanego. Trzeba wskazać, że takie osoby następnie starają się współpracować z wszelkimi organami, które znajdują się na rynku budowlanym. W ten sposób mogą również zadbać o poziom budownictwa w naszym kraju. Wystarczy takie porównanie uwzględnić przy uzyskania pozwolenie na budowę. Najpierw w tym kierunku są przeprowadzone pewne badania, które dotyczą geodezji terenu. Dzięki nim przekonujemy się, czy jesteśmy w stanie zdecydować się na przeprowadzenie takich prac na terenie, danej lokalizacji. Następnie po wykonaniu projektu budowlanego, staramy się jeszcze uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych. Warto będzie działać w tym kierunku, aby już dbać o założenia dotyczące projektu budowlanego. Wraz z danym architektem będziemy mogli ustalić, jak przedstawia się jakość tego typu projektu budowlanego, od czego będzie ona zależna.