Zasady wznoszenia ścian zewnętrznych

Budowanie domu to operacja na tyle skomplikowana, że wymagająca zaplanowania jej najważniejszych etapów. Po uporaniu się z budową fundamentów, podłączeniu kanalizacji, ułożeniu warstwy podkładowej podłogi, można przystąpić do wznoszenia ścian zewnętrznych. Różne są technologie stawiania ścian, a co za tym idzie, różne są ich właściwości, a także łatwość i szybkość budowy. Najszybciej muruje się ściany jednowarstwowe, ponieważ nie mają one odrębnej warstwy ocieplającej, a elementy tych ścian są dość duże, a przy tym stosunkowo lekkie i łatwe w obróbce. Ich stawianie wymaga jednak dużej staranności, dlatego wcale niełatwo o fachowców, którzy chcą i potrafią stawiać takie ściany. Z kolei ściany trójwarstwowe są najbardziej pracochłonne, jednak nie ma kłopotu ze znalezieniem murarzy do ich zbudowania, jako że jest to technologia najbardziej rozpowszechniona. Ściany tego rodzaju można budować na dwa sposoby: jednoetapowo, z warstwą elewacyjną murowaną równocześnie z konstrukcją domu lub z klinkierową warstwą elewacyjną, która nie wymaga tynkowania. Można je wznosić dwuetapowo, gdy w jednym sezonie wznosi się warstwę nośną a po przykryciu budynku dachem wykonuje się ocieplenie i elewację. Tak postępuje się przy budowie ściany dwuwarstwowej, która są technologią przeciętnie trudną i pracochłonną.