Zaprawa

Zaprawa

Do wiązania kamieni używa się zaprawy cementowej (stosunek cementu do piasku 1:3 lub 1:4). Piasek powinien być kwarcowy lub ze skal twardych, o uziarnieniu 0,25-2 mm. Nie może zawierać domieszek ilu, gliny i ziemi roślinnej. Do przygotowania zaprawy należy używać wody zdatnej do picia. Konsystencję zaprawy dobiera się do rodzaju kamienia. Do kamieni twardych stosuje się zaprawę gęściejszą, a do miękkich rzadszą, nigdy jednak nie powinna ona wypływać ze spoin. Zaprawę należy zużyć przez 30-45 minut. Po tym czasie zaprawa gęstnieje i wiąże; dodanie wtedy wody pogorszy jej jakość. Przyczepność zaprawy do kamieni zwiększa się przez dokładne oczyszczenie kamieni i obfite zmoczenie ich wodą.