Zadania głównego inspektora

Do zadań głównego inspektora nadzoru budowlanego możemy zaliczyć kontrolę działań organów administracji architektoniczno budowlanej, nadzoru budowlanego, pełnienie funkcji organu wyższego stopnia poprzez uwzględnienie kodeksu postępowania administracyjnego biorąc pod uwagę wojewodę, czy wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, zajmuje się nadzorem nad ich działalnością. Jeszcze taki główny inspektor nadzoru budowlanego ma na celu kontrolę rzeczoznawców budowlanych, osób posiadających uprawnienia budowlane, ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. W przypadku rejestrów przedstawia się takie dane, jak adres, imiona i nazwisko, numer PESEL, numer, datę i miejsce wydania decyzji, informację o wykształceniu i tytułach zawodowych, informacje o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, numer kancelaryjny, data wpisu do rejestru, czy pozycja rejestru. Poza tym Główny inspektor nadzoru budowlanego prowadzi rejestry także w formie elektronicznej, które stanowią większe ułatwienie. Budownictwo w naszym kraju jest ukazane na coraz wyższym poziomie. A wynika to głównie z wykorzystania nowych możliwości budownictwa. Do nich wlicza się nowoczesne systemy ogrzewania, ocieplenia budynków, obiektów budowlanych. Skorzystanie z ich możliwości, to inwestycja w przyszłość. Dlatego dobrze jest się o nią postarać.