Za lokal socjalny

Za lokal socjalny

Drugą kategorię czynszu stanowi czynsz za najem lokali socjalnych. Również i w tym wypadku stawki czynszu są ustalane uchwałą rady gminy. Ponieważ lokale socjalne mają obniżoną wartość użytkową, a zwłaszcza gorsze wyposażenie techniczne, to czynsz najmu tych lokali powinien być co do zasady niższy od czynszu regulowanego.