Wyznaczenie bryły budynku i fundamenty

W budowaniu domu duże znaczenie ma także praca geodety, który to wchodzi na plac budowy i wyznacza najważniejsze punkty dla bryły budynku poprzez umieszczanie w nich palików, a niekiedy nawet naciąganie drutu. W ten sposób powstaje zarys siatki rozmieszczenia odpowiednich punktów i pomieszczeń budynku. Te prace geodety są także odnotowane w dzienniku budowy, jak także pokierowane przez kierownika budowy, który to musi wiedzieć, gdzie kopać i w jakich miejscach zacząć budowę poszczególnych pomieszczeń. Jest to duże ułatwienie. Jednak jak wybudować dom? No oczywiście najpierw należy zacząć od fundamentów. Ich głębokość zależy od wielu aspektów. Jednak najprostszy to fakt, ze należy kopać poniżej głębokości poziomu przymarzania ziemi, dla Polski średnio to około metra. Dlatego też większość fundamentów to dół powyżej jednego metra, chyba, ze ktoś planuje budowę domu z piwnicą. Na głębokość fundamentów ma także wpływ woda, a zwłaszcza wody gruntowe, które mogą być powodem zalewania. Do tego jednak służą rozliczne badania geodezyjne, aby ustalić najbardziej bezpieczny poziom fundamentów. Oczywiście w większości przypadków niezbędnych informacji można uzyskać już w odpowiednich urzędach, aby w przyszłości uniknąć niespodzianek i zbędnych badań, które w dużej mierze wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów.