Wymiary minimalne garażu

Wymiary minimalne garażu

w świetle konstrukcji: 2,20 m do spodu przewodów instalacyjnych: 2,00 m wjazd lub wrota garażowe: -szerokość 2,30 m -wysokość 2,00 m Niektóre zalecenia dotyczące garaży przydomowych: izolacja akustyczna + szczelny strop dotyczy garaży wbudowanych posadzka garażu trwała, niepyląca, łatwa do utrzymania w czystości zalecane odległości ścian od samochodu: 1,20 m, tak aby zapewnić wygodną obsługę samochodu drzwi z garażu do domu o odporności ogniowej 0,5 h odległość wrót garażu od okien domu minimum 1,50 m; może być zmniejszona do 1,10 m, jeżeli nad wjazdem znajduje się daszek wykonany z materiałów niepalnych o wysięgu minimum 0,60 m. Uwaga: Odległości garażu od jezdni podyktowane są jedynie względami funkcjonalnymi. Decydujące znaczenie mają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy.