Wylewki w bateriach

Wylewki w bateriach

Standardowe baterie ścienne wyposażone są w obrotowe wylewki z uszczelnieniami gumowymi. W takiej wylewce ze względu na sposób uszczelnienia po pewnym czasie ruch obrotowy staje się utrudniony i bateria przestaje spełniać swoje funkcje. Kuchenne jednouchwytowe baterie sztorcowe wyposażone są w obrotową wylewkę o zasięgu co najmniej 200-210 mm, w której wypływ wody umieszczony jest na minimalnej wysokości 140-150 mm nad powierzchnią zlewozmywaka. Kąt obrotu wylewki zwykle ograniczony jest do 120 stopni, ale w niektórych bateriach (po usunięciu elementu blokującego) można obrócić wylewkę dookoła. W baterii umieszcza się odpowiednio ukształtowane uszczelki gumowe. Powinny one zapewniać długotrwałą szczelność określoną przez odpowiednią normę, jako bardzo duża liczba ruchów wylewką, nie powodująca jeszcze rozszczelnienia baterii.