Wykonywanie funkcji technicznej

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przedstawia się w momencie znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu. Jest on orzeczony w przypadku osoby, która uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu, pomimo upomnienia ponownie dopuściła się czynu, który powodował odpowiedzialność zawodową. Taki zakaz jest określony zarówno w terminie miesięcy, jak i lat. Takie działania są bardzo skuteczne. Dzięki temu w budownictwie określone funkcje techniczne są w stanie pełnić jedynie takie osoby, które stosują się do wszelkich zastosować pewnych. W innym przypadku mogą oni liczyć na konsekwencje, związane z przerwaniem wykonywania takiego zawodu. Samo budownictwo ukazuje się w naszym kraju na wysokim poziomie. Możemy zaznaczyć, że wynika to przede wszystkim z odpowiedniego poziomu maszyn, urządzeń, a przy tym lepszych materiałów i wyrobów budowlanych. Także projekty budowlane są tworzone bardziej dokładnie, przy pomocy wykorzystywania nowoczesnych programów komputerowych. To one są w stanie umożliwić nam sprawdzenie wielu rodzajów projektów, co wydaje się być ułatwieniem w przypadku porozumienia z danym inwestorem. Często chcą oni przedstawić swoją wizję danego obiektu budowlanego. Dlatego architekt będzie mógł w szybkim czasie się do niej odnieść i przedstawić odpowiedni projekt.