Wykonanie kontroli budowy

Wszelkie obiekty budowlane, które zostały już wykończone przez odpowiednią ekipę budowlaną zostają następnie sprawdzone. W jaki sposób? Obiekt budowlany może zostać poddany kontroli, w momencie jego użytkowania, przez właściciela, jak i zarządcę budynku. Ma to na celu ustalenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, elementów budynku, budowli, instalacji, które mogą być narażone na negatywne działanie wpływów atmosferycznych, niszczące działania czynników, które występują w momencie użytkowania obiektu budowlanego, instalacji gazowych, przewodów kominowych. Poza tym kontrola może zostać przeprowadzona okresowo, co polega na sprawdzeniu stanu technicznego, przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, kontroli instalacji elektrycznej, piorunochronnej, izolacji przewodów, uziemień i aparatów. A przeprowadzona okresowa kontrola może zostać wykonana w zakresie powierzchni zabudowy. Gdy taka kontrola dotyczy obiektów, które są użytkowane przez konkretne osoby, w formie spisanej umowy. Są tam przedstawione także wymagania dotyczące użytkowania takiego obiektu budowlanego. Dla każdego obiektu jest prowadzona również dokumentacja budowlana. To dzięki niej przekonujemy się o tym, jak przedstawiała się historia danego obiektu budowlanego i jak wygląda jego obecny stan, jego forma użytkowania.