Wybór projektu domu

Jednym z kluczowych wyborów, przed którymi stoimy zabierając się do budowy domu jest projekt architektoniczny. Mamy dwie opcje wyboru, jedna to projekt typowy znaleziony w katalogu i następnie zaadaptowany do warunków terenowych działki a druga opcja to projekt indywidualny, stworzony przez wykwalifikowanego projektanta. Większość inwestorów zaczynających budowę domu wybiera ten pierwszy sposób, a w dużej mierze decyduje o tym rozpowszechniona opinia, że projekt katalogowy jest tańszy, a projekt indywidualny z pracowni architektonicznej jest kosztowny i zajmuje więcej czasu. Takie rozdzielenie jest jednak upraszające, bo w praktyce granica między projektem katalogowym a indywidualnym jest płynna. Każdy projekt architektoniczny musi być adoptowany do warunków miejscowych, żeby został uznany za możliwy do realizacji projekt budowlany. W świetle polskiego prawa budowlanego tak zwany projekt katalogowy nie jest projektem, a dziełem rozumianym w sensie prawa autorskiego. Jest pewnego rodzaju koncepcją wymagającą przekształcenia przez specjalistę – architekta w projekt budowlany, który jest podstawą do rozpoczęcia procedury o wydanie pozwolenia na budowę. Przeprojektowanie generuje koszty, tak więc warto zastanowić się na projektem indywidualnym, który od początku uwzględnia wszystkie uwarunkowania.