Wybór programu w zmywarce

Wybór programu w zmywarce

Zanim wstawimy naczynia i wybierzemy program, należy usunąć z naczyń resztki jedzenia. Liczba programów jest różna w różnych modelach zmywarek; od trzech podstawowych w zmywarkach najprostszych, do ośmiu w najbardziej zaawansowanych pod względem rozwiązań technicznych. Wyboru programu dokonujemy przyciskami na panelu sterowniczym. Najczęściej używamy następujących programów: płukania wstępnego aby spłukać naczynia, które będą zmywane później intensywnego przeznaczonego do zmywania naczyń bardzo brudnych z zaschniętymi resztkami jedzenia; program ten ma najwyższą ze stosowanych temperaturę zmywania (70°C); normalnego stosowanego najczęściej, przeznaczonego do naczyń zabrudzonych z zaschniętymi resztkami jedzenia; normalnego-ekonomicznego do zabrudzonych naczyń bez zaschniętych resztek; szybkiego do naczyń delikatnych z pozostałościami kawy, mleka, jarzyn, wędlin; delikatnego stosowanego głównie do naczyń z cienkiej porcelany i szkła. Czas zmywania zależy od wybranego programu i sposobu załadunku oba kosze czy tylko górny. Najczęściej stosowany program normalny, przy wypełnionych obu koszach, trwa około 75 minut, a program szybki około 40 minut. Ciekawe rozwiązanie przewidzieli niektórzy producenci, wyposażając swoje urządzenia w dodatkową opcję programowania czasu startu zmywarki. Umożliwia ona takie zaprogramowanie urządzenia, żeby włączyło się po trzech, sześciu lub dziewięciu godzinach. W niektórych modelach możemy dokonać wyboru czasu wyprzedzenia startu w zakresie od 1 do 9 godzin. Zmywarka uruchomi się po upływie zadanego czasu i zacznie pracować według nastawionego programu. Umożliwia to, tam gdzie jest to możliwe, korzystanie z tańszej, nocnej taryfy opłat za energię elektryczną. Program może zostać zmieniony w dowolnej chwili. Od momentu zmiany będzie realizowany nowy program. Można także zatrzymać pracę zmywarki, wciskając wyłącznik. Ponowne wciśnięcie tego przycisku wznawia realizację programu. Przewidziano także możliwość przyspieszenia przebiegu programu. Na panelu sterowniczym umieszczony jest wskaźnik przebiegu programu. Informuje nas, na jakim etapie pracuje zmywarka: czy jest to mycie, pośrednie lub ostateczne płukanie, czy też suszenie. Zmywarki wyposażone są najczęściej w górne i dolne spryskujące ramiona wirujące. Dostarczają one wodę do wszystkich zakamarków naczyń. Procesy zmywania i suszenia są w nowszych urządzeniach ciągle udoskonalane. Są na przykład zmywarki z wymiennikiem ciepła zapewniającym oszczędność energii. Energia cieplna pobrana w pierwszym etapie zmywania jest wykorzystywana w następnym. Suszenie jest kondensacyjne, bez ogrzewania i pobierania powietrza z zewnątrz.