Wybór architekta do zaprojektowania domu

Wybranie odpowiedniego architekta, z którym inwestor będzie współpracował przy budowie domu, jest często kluczową decyzją, od której zależy to, czy obiekt spełni zakładane oczekiwania. Należy więc dokładnie przygotować się do rozmowy z architektami, z których zostanie wybrany ten najbardziej odpowiedni. Inwestor ma do wyboru zamówienie indywidualnego projektu lub gotowy projekt, który zostanie zaadaptowany do jego potrzeb. Niezależnie jednak, jaka decyzja zostanie ostatecznie podjęta, rozmowa z architektem powinna być poprzedzona starannym przygotowaniem się do niej inwestora. Należy pamiętać, by przedstawić architektowi konkretne informacje na temat potrzeb domowników co do ilości i wielkości pomieszczeń oraz ich rozkładu. Oczywiście przed taką rozmową trzeba mieć przemyślany sposób finansowania inwestycji. Koncepcje inwestora muszą uwzględniać jego możliwości finansowe. Podczas rozmowy z architektem mogą paść różne pytania, dotyczące świadomości inwestora co do dokumentacji, jaką należy zgromadzić, a także wstępne założenia, jak dom ma wyglądać itd. Do odpowiedzi na takie pytania należy się starannie przygotować, by uniknąć późniejszych nieporozumień. Najważniejsze kwestie, to wygląd obiektu, ilość i metraż pomieszczeń, sposoby ogrzewania, dokumentacja, materiały, technologie itd. Te sprawy powinny być poruszone przy omawianiu koncepcji z architektem.