Warunki gruntowe

Warunki gruntowe

Kiedy chcemy podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą posadowienia fundamentów, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych. One pozwolą nam na ustalenie warunków gruntowych. Nie tylko odpowiedni rodzaj posadowienia zależy od warunków gruntowych, ale również konstrukcja fundamentów. W budownictwie wyróżnić możemy trzy rodzaje warunków gruntowych. Pierwszy rodzaj jest prosty, i z badań wynika, że jest to grunt jednorodny, lustro wód gruntowych jest poniżej projektowanego posadowienia fundamentów i nie występują niekorzystne warunki geotechniczne. Drugi rodzaj to złożony, i tutaj sytuacja przedstawia się już inaczej. Grunt jest niejednorodny, występują grunty słabonośne, i nie występują niekorzystne warunki geotechniczne. Ostatni rodzaj warunków gruntowych jest skomplikowany. Grunty nie tylko są nie jednorodne, ale również występują niekorzystne warunki geotechniczne. A więc nieodpowiednie posadowienie fundamentów spowodować może osuwanie się gruntów kresowych, co w konsekwencji powodować będzie uszkodzenie całej konstrukcji.