Warstwy

Warstwy

Zielony dach zbudowany jest z czterech zasadniczych warstw: ochronnej, drenażowej, filtrującej i podłoża . Warstwa ochronna (przeciwkorzeniowa) spodnia warstwa zielonego dachu zabezpiecza konstrukcję dachu przed korzeniami, które w poszukiwaniu wilgoci mogą dostawać się do najbardziej niedostępnych zakamarków. Dawniej zabezpieczano dach, pokrywając go trującymi dla roślin substancjami. Środki te były szkodliwe również dla ludzi. Obecnie można kupić skuteczne i nieszkodliwe dla środowiska materiały, które mają odpowiednie atesty. Zwykłe materiały bitumiczne nie chronią skutecznie przed korzeniami, dlatego najczęściej używa się łączonych na ciepło pasów PVC, materiałów bitumicznych z wkładkami z metalu lub materiałów z polimerów wysokocząsteczkowych, rzadziej powłok z żywic epoksydowych. Dokładnie połączone ze sobą pasy kładzie się luźno na dachu, wyprowadza nad warstwę ziemi i przymocowuje na brzegu dachu. Przed wykonaniem warstwy ochronnej (przeciwkorzeniowej) należy sprawdzić, czy pokrycie dachu jest w dobrym stanie i czy nie będą zachodziły niekorzystne reakcje chemiczne pomiędzy tą warstwą a pokryciem dachu. Wtedy pod warstwę ochronną układa się dodatkową powłokę z folii polipropylenowych, polietylenowych lub neutralnych włóknin. Jeżeli podłoże jest nierówne, kładzie się płyty lub maty kauczukowe albo inne grube włókniny, które jednocześnie pełnią funkcję powłoki zabezpieczającej przed niezgodnością chemiczną. Coraz częściej zamiast warstwy ochronnej używa się nowoczesnych materiałów izolacyjnych, chroniących także przed korzeniami. Odpowiednio dobrana izolacja może więc zastąpić spodnią warstwę zielonego dachu. Warstwa drenażowa utrzymuje właściwą wilgotność zielonego dachu; zazwyczaj ma grubość od 3 do 18 cm. Materiał do wykonania drenażu musi być lekki, stabilny. Nie powinien też mieć rozpuszczających się składników, które mogłyby osadzać się w rurach spustowych. Najprostszym drenażem jest warstwa żwiru o uziarnieniu 8/16 mm. Lżejszy i bardziej porowaty jest keramzyt lub granulat z pumeksu. Coraz częściej używa się specjalnych, porowatych mat lub kształtek ze styropianu albo z tworzyw sztucznych. Są lekkie i dodatkowo ocieplają. Niestety zazwyczaj są też droższe. Funkcje drenażu mogą też pełnić korytka blachy trapezowej. Układając warstwę drenażową, trzeba ją wypoziomować, aby woda mogła swobodnie spływać.