Warstwa filtrująca

Warstwa filtrująca

Zapobiega zatykaniu porów drenażu drobnymi cząsteczkami gleby. Umożliwia właściwy odpływ wody i częściowo powstrzymuje wypłukiwanie minerałów z podłoża. Warstwa filtrująca musi umożliwiać podciąganie wody do leżącego na niej podłoża. Użyty do jej wykonania materiał powinien być trwały i mocny: musi utrzymać ciężar ziemi i chodzących po dachu ludzi. Powinien też być odporny na działanie czynników atmosferycznych. Najczęściej używa się sprzedawanych w rolkach włóknin dużej wytrzymałości. Zaleca się, aby pasma włókniny układać na co najmniej 10-centymetrowy zakład. Na obrzeżach dachu włóknina musi być wyprowadzona ponad powierzchnię podłoża. Podłoże jest dla roślin najważniejszą warstwą zielonego dachu. Ze względu na trudne warunki uprawy roślin, musi mieć odpowiednie cechy. Podłoże powinno magazynować dużą ilość wody, a jednocześnie mieć wolne przestrzenie wypełnione powietrzem. Powinno być odporne na zakwaszanie (stabilne pH) i na gnicie (nie może zawierać nasion lub innych części roślin). Musi wiązać składniki pokarmowe, mieć mały ciężar i jednorodną strukturę. Nie może zawierać gliny, która jest łatwo wypłukiwana z deszczem i utrudnia wymianę powietrza w podłożu. Do wykonania mieszanki używa się ziemi i lekkich kruszyw ceramicznych, łupkowych lub pochodzenia wulkanicznego. Im cieńsza warstwa, tym więcej powinna zawierać cząstek mineralnych. Oto trzy przykładowe składy mieszanki: 50% ziemi kompostowej, 30% grysu bazaltowego, 20% torfu; 30% ziemi urodzajnej z wierzchniej warstwy, 30% piasku, 30% grysu wapiennego, 10% torfu; 35% ziemi urodzajnej z wierzchniej warstwy, 40% piasku, 25% torfu.