W kuchni i łazience

W kuchni i łazience

Kotły wiszące w odróżnieniu od stojących nie wymagają powierzchni do ich ustawienia. Można je instalować bezpośrednio w kuchni lub łazience pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego pobytu mieszkańców. W kuchni otwartej na pokój nie należy instalować kotła, jeśli w tym pokoju będziemy spać. Wymagania stawiane pomieszczeniom z zamontowanym kotłem to: wysokość powyżej 2,2 metra, kubatura przekraczająca 8 m3, odpowiednia wentylacja. W większości naszych kuchni i łazienek można spełnić te warunki. Z tych względów kotły wiszące są chętnie instalowane w mieszkaniach i niewielkich domach jednorodzinnych. Kotły wiszące zawiesza się na płaskiej ścianie odpowiedniej grubości. Konstrukcja tej ściany powinna gwarantować utrzymanie ciężaru kotła, a niekiedy też pełnego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Wentylacja pomieszczenia i odprowadzenie spalin Aby spalanie gazu przebiegało prawidłowo, potrzebna jest dostateczna ilość powietrza i sprawne odprowadzanie spalin. W różnych kotłach jest to rozwiązane w różny sposób: w typowych kotłach powietrze potrzebne do spalania pobierane jest z pomieszczenia, a spaliny odprowadzane są do komina, w kotłach turbo, z zamkniętą (hermetyczną) komorą spalania, doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin odbywa się specjalnym przewodem spalinowo-powietrznym. W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, należy zapewnić ciągłą wymianę powietrza, to znaczy 3 do 5 wymian w ciągu godziny. Nawiew powietrza powinien odbywać się przez otwór nawiewny o polu przekroju nie mniejszym niż 300 cm2. Powietrze może być doprowadzone bezpośrednio do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany kocioł, lub pośrednio do pomieszczeń sąsiednich. W praktyce często powietrze wpływa przez nieszczelne okna do pokoi, a z nich dostaje się otworem nawiewnym w drzwiach do kuchni lub łazienki, w której zainstalowany jest kocioł. Należy pamiętać o tym, by powierzchnia tego otworu miała co najmniej 300 cm2. Jeżeli drzwi nie mają takiego otworu, w celu zapewnienia swobodnego dopływu powietrza należy je podciąć od dołu. Budując zgodnie z wymogami energooszczędności szczelne domy, często zapomina się o doprowadzeniu powietrza do spalania i wentylacji pomieszczenia z kotłem. Jeżeli powietrze zewnętrzne nie napływa do pomieszczenia z kotłem, następuje zanik ciągu kominowego, a tym samym niemożność odprowadzenia spalin. Sytuacja taka zagraża zdrowiu i życiu ludzi, gdyż powoduje zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi substancjami. Jedynym zabezpieczeniem jest odcięcie dopływu gazu zasilającego kocioł. Dlatego też wszystkie prezentowane w przeglądzie urządzenia wyposażone są w czujnik ciągu kominowego. Wyłącza on dopływ paliwa w 30 do 150 sekund od chwili ustania ciągu. Wywiew powietrza powinien odbywać się otworem wywiewnym, umieszczonym pod sufitem. Uwaga: Jeśli zainstalowaliśmy kocioł z odprowadzeniem spalin do komina o ciągu naturalnym, w pomieszczeniu tym nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej. Na przykład w kuchni, w której zamontowany jest kocioł, nie wolno używać okapu z wentylatorem. Jeśli natomiast w pomieszczeniu mamy zamontowany kocioł z zamkniętą komorą spalania (turbo), możemy zastosować wentylację mechaniczną.