W jakich układach pracują kotły?

W jakich układach pracują kotły?

Prezentowane kotły przeznaczone są do pracy w zamkniętych systemach grzewczych centralnego ogrzewania. Do standardowego wyposażenia kotła wiszącego należą: przeponowe naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, pompa obiegowa centralnego ogrzewania. Wyposażenie to jest konieczne, aby kocioł mógł pracować w zamkniętym układzie centralnego ogrzewania. Do kotłów stojących wyposażenie to przeważnie trzeba dokupić. Niektóre kotły wiszące mogą również pracować w systemach otwartych, których zabezpieczenie musi być wykonane zgodnie z normą. Wszystkie kotły powinny mieć atest energetyczny. Urządzenia pracujące w zamkniętych systemach centralnego ogrzewania powinny spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego,kotły zaś przeznaczone do pracy w układach otwartych certyfikat na znak bezpieczeństwa B. Kupując kocioł, warto przyjrzeć się tabliczce znamionowej. Na niej bowiem umieszczone będą omówione znaki.