Usuwanie wody z piwnicy

Usuwanie wody z piwnicy

Jednak przed przystąpieniem do tego trzeba koniecznie osuszyć piwnice i odtworzyć (lub zrobić nowe, jeśli ich nigdy nie było): poziomą izolację w podłodze i pionową izolację ścian piwnic. Będzie to, niestety, dość trudne technicznie i co więcej bardzo kosztowne. Jeśli jednak tego się nie zrobi, w domu będą zawsze problemy z wilgocią. Prawdą jest natomiast, że do wykonania skutecznych izolacji przeciwwilgociowych piwnic nie przywiązuje się u nas należytej wagi; dotyczy to zarówno wykonawców, jak i samych inwestorów, mimo że problemów z zawilgoconymi piwnicami jest bardzo dużo, a ich rozwiązywanie jest trudne i kosztowne. Napływanie wody do piwni j od strony podłogi należy traktować jako poważne zagrożenie, gdyż może spowodować rozluźnienie gruntu pod fundamentami i wskutek tego prowadzić do poważnych uszkodzeń budynku. Woda najpewniej będzie znowu napływać i odpompowywanie trzeba będzie powtarzać. Nie działoby się tak tylko wówczas, gdyby był to budynek z ciężką izolacją przeciwwodną podłóg i ścian piwnic. Mało prawdopodobne, żeby taką wykonano, gdyż zwykle poziom wód był prawie 1 metr poniżej posadzki, a taka izolacja jest bardzo kosztowna. Ale jest jeszcze ważniejszy powód, dla którego trzeba odłożyć pompowanie: woda napływająca od strony fundamentów może rozluźnić lub wymyć grunt spod fundamentów, a to groziłoby awarią całego budynku. Uwaga: do stojącej w piwnicy wody należy jak najszybciej dodać odrobinę chlorku bielącego, aby zniszczyć szkodliwe mikroorganizmy i powstrzymać w ten sposób procesy gniją.