Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do: projektowania, kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych związanych z wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Natomiast uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi dają prawo wykonywania zadań państwowego nadzoru budowlanego.