Trawnik

Trawnik

Wrzesień to jeszcze okres bujnego wzrostu traw. Kosimy więc trawnik co najmniej raz w tygodniu. Staramy się nawadniać tak, aby gleba została nawilżona do głębokości 10-15 cm. W tym okresie możemy zakładać nowe i regenerować stare trawniki (szczegóły w dziale „Murator pomaga”). Byliny i ozdobne rośliny dwuletnie Usuwamy przekwitłe kwiaty bylin. Te byliny, które zakończyły kwitnienie, możemy przyciąć nisko nad ziemią, jednak pamiętajmy, że są one miejscem zimowania wielu pożytecznych owadów może warto poczekać z ich wycięciem do wiosny? Początek września to ostatni termin sadzenia roślin dwuletnich, takich jak malwy Altea sp., dzwonki ogrodowe Campanula, naparstnice Digitalis sp. laki Cheiranthus sp., niezapominajki Myosotis sp. Możemy też jeszcze dzielić (rozmnażać przez podział) i przesadzać byliny kwitnące wiosną i latem.