Spoinowanie

Spoinowanie

Popularną metodą jest jednoczesne murowanie i spoinowanie. Spoiny między cegłami dokładnie wypełnia się zaprawą, a następnie od strony zewnętrznej nadaje im się odpowiedni kształt. Czas wiązania i twardnienia zaprawy powinien umożliwić ukształtowanie spoin, jednocześnie zaprawa musi mieć odpowiednią wytrzymałość. Firmy oferują gotowe zaprawy do jednoetapowego wznoszenia murów z klinkieru. Można też kupić mrozoodporne cementowe zaprawy murarskie z dodatkami poprawiającymi właściwości zaprawy (białe, brązowe i piaskowe). Lepsze efekty czystą i estetyczną elewację uzyskuje się spoinując mur już po jego wzniesieniu. Jest to jednak bardziej pracochłonne. Do spoinowania używa się specjalnej gotowej zaprawy suchej, mrozoodpornej mieszanki, produkowanej w kilkunastu kolorach. Spoiny muszą mieć kształt, który zabezpiecza mur przed zbieraniem się wody, lodu i śniegu. Nadaje się go specjalnie ukształtowaną kielnią spoinówką. Spoinując, trzeba pamiętać, że nadmiar zaprawy na wewnętrznej powierzchni muru osłonowego zmniejsza szerokość szczeliny wentylacyjnej, co może powodować powstawanie mostków termicznych.