Spoinowanie muru

Spoinowanie muru

Po zakończeniu budowania ogrodzenia spoiny w murze wypełnia się zaprawą. Spoiny mogą być gładkie, wypukłe albo wklęsłe. Zależnie od rodzaju muru używa się zaprawy w kolorze kamienia lub innym. W murach warstwowych spoiny są mało widoczne, więc najczęściej wykańcza się je na gładko w kolorze kamienia. Podobnie spoinuje się mury rzędowe. Czasami podkreśla się rysunek spoin innym kolorem, wykańczając je na wypukło lub wklęsło. W murach z bloków, jak również murach cyklopowych i dzikich, które mają wyraźny rysunek spoin, wypełnia się je często zaprawą w innym kolorze niż kamienie. Do spoinowania murów z kamieni używa się zapraw tradycyjnych lub nowoczesnych przystosowanych do bezpośredniego użycia. Spoinować można najwcześniej po 14 dniach od zakończenia murowania.