Solidne fundamenty

Solidne fundamenty

Fundamenty stanowią podstawę każdego budynku. Od ich wykonania zależy wytrzymałość całego budynku. Tak więc powinny być one prawidłowo wykonane i wytrzymałe, w ten sposób tylko dadzą nam gwarancję trwałości budynku. Fundamenty, które są źle posadowione będą wpływały na nierównomierne osadzanie się na gruncie, co powodować będzie pękanie ścian a w konsekwencji uszkodzi całą konstrukcję. Decyzja o wyborze fundamentów po dom powinna zostać przemyślana. Dobór fundamentów wspólnie określa architekt oraz projektant konstrukcyjny. Od tego na jakie rozwiązanie się oni zdecydują będzie wpływać na kolejne etapy budowy domu. Dlatego wybierając rodzaj fundamentu należy brać pod uwagę następujące elementy: konstrukcję domu, warunki gruntowe na działce, jak również i sposób prowadzenia robót budowlanych. Wszystkie elementy są zawierane w projekcie budowlanym. Zanim zaczniemy budować fundamenty konieczne jest przeprowadzenie oględzin gruntu, na którym planowana jest budowa. Jeśli nie jest to wystarczające rozsądnie jest się posunąć do wykonania badań geotechnicznych.