Słupki

Słupki

W podobny sposób jak przęsła muruje się słupki wolno stojące. Kamienie powinny być długie, tak by sięgały do 2/3 grubości muru. Układa się je poziomo, aby nie wysuwały się z muru. Słupki przy bramach i furtkach należy zbroić rdzeniem stalowym. Rdzeń taki przechodzi przez całą wysokość słupka i fundamentu; mocuje się do niego haki do zawieszania bram. Uwaga: haki muszą znajdować się w jednej linii w pionie. Na słupku mocuje się daszek z betonu lub przykrywa się go dachówkami ceramicznymi albo okrąglakami.