Skala rysunków i stosowane oznaczenia

Skala rysunków i stosowane oznaczenia

Na podstawie wstępnych rozmów przyszłego właściciela domu z architektem powstaje tzw. projekt koncepcyjny domu, rysowany w skali 1:100 . Stosuje się na nich następujące symbole: ściany i stropy pełne, grube kreski lub dwie grube linie z wypełnieniem, okna trzy cienkie kreski, będące wstawką w ścianę, drzwi cienka kreska z łukiem lub ukośną kreską, wskazującą na kierunek zamykania, schody cienkie równoległe linie; na osi schodów cienka linia ciągła, zakończona strzałką, oznaczającą kierunek wchodzenia. Projekt architektoniczno-budowlany domu zwykle wykonywany jest w skali 1:50 (dopuszczalna jest również skala mniejsza 1:100, ale z wyrysowanymi osobno detalami rozwiązań konstrukcyjnych). Każdy rysunek musi być zwymiarowany. Z odczytaniem wymiarowania raczej nie mają Państwo problemu, podam więc dla przypomnienia tylko podstawowe zasady. Rzut domu powinien być zwymiarowany od zewnątrz (w osiach ścian konstrukcyjnych, w świetle wszystkich otworów oraz wymiary całkowite) oraz od wewnątrz (załamania ścian, otwory okienne i drzwiowe, wymiary całkowite). Podany wymiar (liczba nad linią wymiarową) to odległość zwykle w centymetrach między miejscami przecięcia linii wymiarowych (najcieńsze na rysunku), dodatkowo oznaczonymi kropką lub krótką ukośną kreską. Każde pomieszczenie na rzucie ma swój opis: nazwę pomieszczenia, powierzchnię oraz podaną nazwę wykończenia powierzchni podłogi. Dopuszczalne jest też wykonanie osobnego zestawienia pomieszczeń wtedy na planie powinien się znaleźć numer pomieszczenia. Jeśli posadzka ma niewielki spadek (np. w garażu), oznacza się go strzałką, a nad nią podaje wartość procentową (np. 1,5%). Na posadzce powinny być też tzw. koty wysokościowe, podające wysokość posadzki w poszczególnych pomieszczeniach w stosunku do poziomu podłogi parteru (±0,00 ppp). Podobnie wygląda wymiarowanie przekroju. Jeśli budynek ma spadzisty dach, powinna się tu znaleźć strzałka, pokazująca kierunek spadku, a nad nią wartość liczbowa pochylenia dachu, wyrażona w procentach. Pokazane i omówione na następnych stronach rysunki są nieco uproszczone (bez detali rozwiązań ścian i stropów), by ułatwić Państwu ich odczytywanie. Podstawowe elementy, z których składa się dom, to ściany, stropy i dach z otworami, których wypełnieniem są okna i drzwi.