Skąd wziąć projekt budowlany

Budowa domu nie obędzie się bez kompletnego i szczegółowego zaplanowania planu, który wymaga formalnego zaakceptowania prze urzędników. W pierwszej kolejności należy przygotować dokumentację architektoniczno-budowlaną, pamiętając, że nie jest to jeszcze projekt budowlany a dopiero wstępna jego forma. Dzieje się tak, gdy wybieramy projekt domu z katalogu, określany zwykle jako projekt typowy, a więc przeglądamy dostępne projekty architektoniczne domów i wybieramy najbardziej odpowiadający naszym potrzebom. W tym momencie wcielamy się w rolę architekta, starając się dopasować nasze wymagania i warunki terenowe działki, o ile taką już dysponujemy, do projektu typowego z katalogu. W kolejnym kroku dokonujemy adaptacji tego projektu do lokalnych warunków terenowych i gruntowo-wodnych, wytycznych zawartych w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Taką adaptację powinien przygotować architekt z uprawnieniami, najlepiej osoba pracująca na terenie, na którym położona jest działka, ponieważ zorientowana jest w lokalnych uwarunkowaniach. W skład projektu budowlanego wchodzi także projekt zagospodarowania terenu – naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową zarys projektowanego budynku, dojazdów i uzbrojenia terenu oraz przyłączy prądu lub wody. Po wykonaniu adaptacji działka staje się projektem budowlanym.