Ściany

Ściany

Zależnie od pełnionej funkcji dzielą się na: konstrukcyjne (nośne) wewnętrzne i zewnętrzne podpierające strop, dach lub ścianę wyższej kondygnacji, działowe wewnętrzne ściany, wydzielające pomieszczenia, niosące tylko własny ciężar, osłonowe czyli zewnętrzne ściany, pełniące funkcje izolacyjne (nie konstrukcyjne). Ściany mogą pełnić jednocześnie kilka funkcji, np. ściana konstrukcyjna może dzielić pomieszczenia (jest równocześnie ścianą działową), a zewnętrzna, ocieplona ściana konstrukcyjna jest jednocześnie i ścianą konstrukcyjną, i osłonową (ściana konstrukcyjno-osłonowa). Poszczególne rodzaje ścian można z łatwością odróżnić na poprawnie wykonanym rysunku, biorąc pod uwagę ich grubość: ścianki działowe są najcieńsze; ściany konstrukcyjne są grubsze i mają oś oznaczoną linią przerywaną (kropka długa kreska); każda ściana konstrukcyjna ma swoje oznaczenie liczbowe lub literowe ; ścianyz żelbetu powinny być na fragmencie ukośnie kreskowane na przemian linią ciągłą i przerywaną ściany konstrukcyjno-osłonowe występują tylko na zewnątrz budynku i są najgrubsze, zwykle warstwowe; podział na warstwy powinien być zaznaczony cienką kreską, warstwa ocieplająca oznaczona przynajmniej na fragmencie rysunku linią falistą; jeśli przewidziana jest okładzina z kamienia zewnętrzna warstwa na fragmencie powinna być ukośnie kreskowana linią ciągłą ściany osłonowe (tylko na zewnątrz budynku) są grubsze od konstrukcyjnych, ale cieńsze od konstrukcyjno-oslonowych (pomiędzy liniami wypełnienie różne, zależnie od użytego materiału, np. przerywane kreski z „bąbelkami” to symbol graficzny gazobetonu.