Rozpoczęcie budowy domu

Po zgromadzeniu całej niezbędnej dokumentacji, w tym zezwoleń oraz projektów, można przystąpić do budowy domu. Na początek konieczne jest odpowiednie zorganizowanie placu budowy. Teren ten trzeba dokładnie zabezpieczyć, np. przez wykonanie ogrodzenia z siatki . Brama wjazdowa może zostać wykonana ze zwykłych desek. Musi być ona odpowiednio szeroka, by samochód transportujący materiał budowlany bez problemu przez nią przejechał. Ogrodzenie działki budowlanej jest koniecznym wymogiem, gdyż chroni przed wtargnięciem na teren budowy niepożądanych osób, np. dzieci. Jest to także forma zabezpieczenia przed kradzieżą materiałów budowlanych. Plac budowy powinien być tak zorganizowany, by było na nim miejsce na składowanie materiałów i swobodny przejazd maszyn czy samochodów. Zabezpieczenie terenu, na którym trwać będą prace budowlane, jest obowiązkiem inwestora, który może zlecić to zadanie wykonawcy. Na tym etapie inwestor oraz wykonawca ustalają, jakie będą warunki socjalne oraz dostęp do mediów na placu budowy. Kolejnym krokiem jest zdjęcie ziemi urodzajnej i gruntu rodzimego z terenu, na którym będzie stał dom. Jest to warstwa ok. 20-centymetrowa. Usuniętą ziemię należy składować w ustronnym miejscu działki, gdyż może ona posłużyć później do zewnętrznego zabezpieczenia gotowych fundamentów.