Rodzaje muru

Rodzaje muru

Do murowania ogrodzeń można używać kamieni różnych kształtów i układać je w różny sposób, tworząc odmienne rodzaje murów. Mury dzikie wykonuje się z kamieni nieregularnych, przycinanych tylko tyle, aby innych nie rozpychały i nie ześlizgiwały się po nich. Większe szczeliny w murze wypełnia się drobniejszymi kamieniami. Po ułożeniu każdej warstwy zalewa się ją rzadką zaprawą. Na mury rzędowe używa się kamieni łupanych o wyrównanej powierzchni lub regularnych bloków kamiennych. Wysokość kamieni dobiera się do wysokości warstw w murze. Muruje się, stosując zasady wiązania pospolitego (jak w murze ceglanym). Do wykonania murów warstwowych potrzebne są kamienie łupane, o prawie wyrównanej powierzchni. Wysokości warstw wyznaczają kamienie osadzone w narożniku tzw. kierunkowe: warstwa nie powinna być cieńsza niż 10 cm. Spoiny pionowe powinny być przesunięte względem siebie, a poziome muszą być możliwie równoległe do siebie. Mury cyklopowe powstają z kamienia łamanego w kształcie wieloboków nieforemnych. Ozdobą tego muru jest siatka nieregularnych spoin bez widocznych poziomych warstw. Zaleca się, aby w jednym punkcie nie zbiegały się więcej niż trzy spoiny. Mury mozaikowe uzyskuje się przez ułożenie w warstwach licowych kamieni w kształcie prostopadłościanów o różnych wymiarach wypełnienie wnętrza muru sortowanym kamieniem łamanym. W murze nie ma podziału na warstwy. Dekoracyjny wygląd muru podkreślają równolegle, lecz nieciągłe spoiny.