Remont lub przebudowa dachu – jakie niezbędne formalności

Decydując się na remont czy też przebudowę dachu, musimy być zorientowani, jakie formalności musza być dokonane w poszczególnych sytuacjach. Jeżeli jest to tylko naprawa dachu, mająca na celu na przykład zapobieżenie powstającym zaciekom, czyli popularnie mówiąc załatanie dachu, nie będą potrzebne w tym celu żadne zezwolenia czy nawet powiadomienia urzędów. W przypadku zaś, kiedy zamierzamy zmienić na przykład pokrycie dachu, jeszcze przed rozpoczęciem prac z tym związanych należy bezwzględnie uzyskać ekspertyzę techniczną konstrukcji nośnej dachu, wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego. Następnie zgłaszamy chęć wymiany poszycia do starostwa powiatowego lub też właściwego miejscowo urzędu miejskiego – czynność ta musi zostać wykonana na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac. Jeżeli po upływie tego czasu urząd, gdzie złożyliśmy dokument, nie wyrazi w tej sprawie sprzeciwu, możemy spokojnie rozpoczynać nasze prace remontowe. Należy jednak pamiętać, że mamy 2 lata na rozpoczęcie tych prac – jeżeli w tym czasie nie zrobimy tego, cała procedura musi zostać powtórzona. Istnieje jeden wyjątek, kiedy należy uzyskać pozwolenie na budowę w przypadku również wymiany pokrycia dachu – dotyczy to sytuacji, kiedy nasz budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Analogicznie wygląda sytuacja, kiedy zamierzamy rozbudować strych lub dokonać jego adaptacji na cele mieszkaniowe.