Regulacja strumienia wody w baterii

Regulacja strumienia wody w baterii

Baterie standardowe wyposażone są w głowice suwakowe służące do odcięcia wypływu i regulacji natężenia strumienia oddzielnie wody zimnej i gorącej. Zamknięcie wypływu następuje przez dociśnięcie gumowej uszczelki do gniazda zaworu. Ustawienie temperatury i natężenia wypływu wody wymaga kręcenia dwoma kurkami. Głowice suwakowe z uszczelkami gumowymi nie są trwałe. Po pewnym czasie zaczynają się problemy ze szczelnością zamknięcia wypływu wody. Baterie jednouchwytowe wyposażone są w moduł sterujący z płytkami ceramicznymi, z odpowiednio ukształtowanymi otworami. Płytki te, wykonane z tlenków glinu, są odporne na ścieranie. Specjalny smar wypełniający przestrzeń między ich gładkimi powierzchniami, zabezpiecza przed przeciekaniem wody. Renomowani producenci udzielają wieloletniej gwarancji na szczelność modułów sterujących swych baterii.