Przygotowania do budowy

Przygotowania do budowy

Zanim rozpoczniemy budowę naszego wymarzonego domu musimy pozałatwiać wszelkie formalności oraz przygotować się odpowiednio do budowy. Jest to poważna inwestycja w przyszłość, jedna z najbardziej poważnych, dlatego też wymaga od nas odpowiedniego przygotowania. Budowa domu rozpoczyna się od geodezyjnego wytyczenia obiektów i wykonania niwelacji terenu. Następnym krokiem jest zadbać o odpowiednie zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu. Jest to sprawa kluczowa, a warunki zagospodarowania są opisane w Prawie Budowlanym, które należy przestrzegać. Zabezpieczenie terenu powinno obejmować odpowiednią wysokość, tak by nie zagrażała ona sąsiadującym mieszkańcom. Warto również zabezpieczyć wszystkie obiekty tymczasowe, które pomocne są przy budowie domy właściwego. Najważniejszy elementem przygotowania placu do budowy jest wykonanie przyłączy sieci infrastruktury technicznej. Jeśli będziemy postępować zgodnie z tymi wskazówkami, to na pewno będzie to zgodne z prawem budowlanym, które trzeba przestrzegać jak każde inne prawo.