Przepisy przejściowe końcowe

W czasie rozpoczęcia wszczęcia, które jest związane z odpowiedzialnością zawodową są brane pod uwagę konkretne ustawy. Takie przepisy nie uwzględnia się w przypadku obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy, przed którym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Występują w budownictwie także odpowiednie organy, które są odpowiedzialne za dokonywanie kontroli pewnych obiektów budowlanych. Ich praca wydaje się być bardzo skuteczna. W ten sposób są w stanie ocenić dany budynek, jak i obiekt budowlany. Na przykład mogą się przekonać, czy spełnia określone warunki, które są związane z jakością techniczną, jak i innymi wymaganiami budowlanymi. W przeciwnym razie są nakładane kary, jak i zobowiązania. Dotyczą one dokonania wymiany, jak i naprawy pewnych działań budowlanych. Dopiero następnie mogą takie organy stwierdzić, że obiekt budowlany jest gotowy do użytkowania. W przypadku kontroli współdziałają także inne organy. Do nich możemy zaliczyć także Głównego inspektora nadzoru budowlanego. Stosowanie się do odpowiednich przepisów budowlanych jest bardzo ważne. To dzięki nim jest możliwość stworzenia odpowiedniego projektu budowlanego, obiektu budowlanego. A następnie jest on dopuszczony do użytkowania, co wynika jeszcze z przeprowadzenia kontroli.