Przedstawiciele właściwego organu

Nieraz w budownictwie dochodzi do wystąpienia pewnych katastrof budowlanych. Dlatego odpowiednia komisja w tym przypadku jest odpowiedzialna za przeprowadzenie w tym kierunku odpowiednich badań. To postępowania szukające przyczyn powstania katastrofy budowlanej, składa się z komisji, która jest złożona z przedstawiciela właściwego organu w formie przewodniczącego, przedstawiciele innych zainteresowanych, czy właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, rzeczoznawcy, inne osoby posiadające kwalifikacje zawodowe. Do udziału mogą jeszcze zostać wezwani takie osoby, jak projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych, inwestor, właściciel, zarządca, czy użytkownik obiektu budowlanego oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanie robót budowlanych. Taki organ ma prawo nakazać właścicielowi, użytkownikowi, zarządu, zabezpieczenie miejsca katastrofy, obiektu budowlanego. Ma to na celu utworzenie pewnych napraw, remontu, czy wielu innych działań budowlanych, do których tutaj należy się w pełni podporządkować. Dokonywanie takich napraw wymaga poświęcenia odpowiednich środków. Należy jednak decydować się na takie działania. Tylko dzięki temu dany obiekt budowlany będzie mógł służyć do dalszego użytkowania przez ludzi.