Pozwolenie wymagane przy budowie domu

Rozpoczęcie budowy domu musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia. Otrzymanie takiego dokumentu wiąże się z licznymi formalnościami. W celu uzyskania pozwolenia składa się wniosek w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Należy także przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu nieruchomości na cele budowlane. Wniosek należy złożyć wraz z takimi załącznikami, jak: cztery egzemplarze projektu budowlanego, z dokumentami, które potrzebne były do jego przygotowania, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz decyzja o warunkach i zagospodarowaniu terenu. Przedłożone dokumenty zostaną skontrolowane i na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę. Organ kontrolujący ma za zadanie sprawdzić zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, a także skontrolować, czy złożony wniosek jest kompletny, tzn. zawiera wszystkie wymagane opinie i zezwolenia. Niekompletny wniosek może zostać uzupełniony, a ewentualne nieprawidłowości skorygowane. Projekt należy poprawić czy uzupełnić w wyznaczonym terminie. Przekroczenie go oznacza, że pozwolenie na budowę nie zostanie wydane. Starosta ma za zadanie poinformować inwestora o decyzji w ciągu 65 dni od złożenia wniosku. Pozwolenie staje się prawomocne po 14 dniach od uzyskania tej informacji.