Posadowienie fundamentów

Posadowienie fundamentów

Budowa domów składa się z różnych etapów. Oczywiście ogólnie podzielić możemy ją na dwa etapy: formalności oraz budowa. Te etapy dzielą się jeszcze na kolejne zapewniając tym samym ciąg budowy domu. Kiedy już wszystkie formalności mamy załatwione i zdobyte pozwolenie to możemy rozpocząć budowę. Rozpoczyna się ona od zabezpieczenia i zagospodarowania terenu. Po tym możemy przystąpić do budowy fundamentów. Najpierw jednak wybierzmy jeszcze odpowiednie ich posadowienie. Aby w sposób dokładny ustalić sposób posadowienia naszym zadaniem jest najpierw zbadać rodzaj oraz nośność gruntu. Przeprowadzenie badań geotechnicznych można wykonać już w trakcie opracowywania projektu budowlanego. Wyróżnić możemy dwa rodzaje posadowienia fundamentów: bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie polega na przekazaniu całego obciążenia bezpośrednio na grunt, pośrednie natomiast przekazuje obciążenie na grunt przy pomocy specjalnych pali, studni i ścianek szczelinowych. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wykonuje się posadowienie bezpośrednie.