Podłączenie wody i odpływ w zmywarkach

Podłączenie wody i odpływ w zmywarkach

Instalacja zasilająca zmywarkę powinna spełniać następujące wymagania: ciśnienie najczęściej od 0,3 bara do 10 barów, wydajność minimum 10 litrów na godzinę. Określa się też wymagania co do jakości wody, która powinna być wolna od zanieczyszczeń fizycznych, takich jak: piasek, muł, plamy oleju i inne zawiesiny. Nowoczesne modele są wyposażone w urządzenie Aqua-Stop zabezpieczające przed przelaniem lub przeciekaniem, gdy na przykład w zmywarce zostanie uszkodzony wąż doprowadzający wodę. Dzięki temu zabezpieczeniu wyeliminowana jest konieczność zakręcania zaworu doprowadzającego wodę po zakończeniu zmywania. System działa niezawodnie również wtedy, gdy zmywarka jest wyłączona lub nastąpiła awaria instalacji elektrycznej. Gwarancja Aqua-Stop obejmuje cały okres użytkowania urządzenia. Czasami należy sprawdzić czy filtr zgrubny i dokładny, umieszczone na spodzie zmywarki nie są zanieczyszczone. Filtry trzeba wyjąć i wypłukać pod bieżącą wodą, jeżeli pozostają na nich reszki jedzenia.