Perspektywy kredytowe Polaków na zakup mieszkania

Od początku roku 2012 weszła w życie tak zwana rekomendacja S, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego, mająca w swoim założeniu spowodować większe bezpieczeństwo finansowe banków w naszym kraju. Najkrócej biorąc chodzi przede wszystkim o zaostrzenie kryteriów udzielania przez banki kredytów hipotecznych, aby uniknąć sytuacji analogicznej do tej powstałej w USA, gdzie nagminnie banki udzielały kredytów na zakup mieszkań osobom, których nie było potem stać na spłatę zaciągniętych w ten sposób zobowiązań, co automatycznie przełożyło się na utratę płynności finansowej danych banków. Tak więc zgodnie z wydaną rekomendacją banki w Polsce prawie wstrzymały udzielania kredytów w obcych walutach, jedynie tylko kilka banków udziela kredytów hipotecznych w euro, a jeszcze do niedawna w walutach obcych udzielanych było ponad 80 procent wszystkich zaciąganych kredytów hipotecznych. Przy badaniu zdolności kredytowej danej osoby badana jest sytuacja, kiedy okres spłaty miałby wynosić do 25 lat, chociaż de facto kredyt hipoteczny może być udzielany na okresy 30, a nawet 40 letnie. Taka rygorystyczna polityka banków spowodowała, że już udzielanych jest mniejsza ilość kredytów, a te już przyznawane opiewają na mniejsze kwoty w stosunku do udzielanych w roku ubiegłym. Powoduje to, że deweloperzy budują mieszkania coraz mniejsze, kompaktowe, które jednak można podzielić na jak największą liczbę pokoi. Dużym zainteresowaniem cieszą się też kawalerki w kamienicach, gdzie dzięki dużej wysokości pomieszczenia można wygospodarować dodatkową przestrzeń mieszkalną.