Optymalna wielkość budynku

Inwestycja, jaką jest budowa domu, ma kilka podstawowych atrybutów, nad którymi musimy zastanowić się zaczynając budowę. Wstępne decyzje dotyczą lokalizacji, wielkości i ceny, z których każde jest ze sobą powiązane. Wiadomo, że koszt powstania budynku zależy od jego lokalizacji, cena działki w atrakcyjnym miejscu zwiększa sumaryczną kwotę, jaką musimy przeznaczyć na inwestycję. Cena działki uzależniona jest także od innych czynników, na które nie mamy wpływu, jak ogólna sytuacja gospodarcza czy koniunktura na rynku nieruchomości. Większe pole manewru mamy w stosunku do wielkości budynku i tutaj można szukać obniżki kosztów, dobierając taki projekt architektoniczny – katalogowy lub indywidualny, który będzie odpowiadał naszym potrzebom pod względem powierzchni użytkowej. Za taką uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, nie licząc klatek schodowych, garaży i szybów. Dla czteroosobowej rodziny optymalny jest dom o powierzchni użytkowej 120-150 m². Jednak dom o powierzchni 200 m² będzie wygodniejszy, choć odpowiednio droższy. Na podstawie wstępnie określonej powierzchni domu można oszacować jego przybliżony koszt. Przyjmuję się, że przeciętny koszt budowy 1 m² domu to od 1500 do 3000 zł. Na różnice cenowe wpływ ma przyjęta technologia czy dobór materiałów.