Ogrodzenie z kamienia

Ogrodzenie z kamienia

Ogrodzenia z kamienia są popularne w wielu rejonach kraju. Najczęściej kamień łączy się w nich z drewnem lub stalą. Fundament Ogrodzenie powinno się posadawiać na lawie fundamentowej zagłębionej w gruncie poniżej strefy przemarzania. Zależnie od strefy klimatycznej jest to od 80 do 120 cm. Wyjątkiem są grunty piaszczyste i nienasiąkliwe głębokość fundamentu może być mniejsza niż 40-60 cm. W gruntach spoistych można posadowić ławę płycej, pod warunkiem wymiany części gruntu. Do wykopu poniżej odpowiedniej głębokości sypie się warstwę piasku grubości 40-60 cm. Na niej posadawia się ławę. Zaleca się, aby szerokość fundamentu była większa od szerokości cokołu co najmniej 10 cm. Murując ogrodzenie z kamienia nasiąkliwego na przykład z piaskowców i wapieni trzeba wykonać izolację poziomą fundamentu (dwa razy papa na lepiku). Powierzchnia fundamentu musi być gładka i wypoziomowana w kierunku poprzecznym. Nie można układać izolacji na powierzchni pochyłej ani na grubej warstwie lepiku. Mogłoby to spowodować przesunięcie, a nawet przewrócenie muru. Nawodnienie oraz przemarzanie gruntu powodują ruchy podłoża, wskutek których mury mogą pękać. Inną przyczyną pękania murów, a nawet wywracania się ogrodzeń bywa zbyt płytkie posadowienie ław fundamentowych. Fundamenty i mury zabezpiecza się przed pękaniem, dylatując je co 8-10 m.