Odwodnienie i nawadnianie

Odwodnienie i nawadnianie

Woda jest konieczna do wegetacji roślin, jednak jej nadmiar powoduje obumieranie zieleni. Trzeba więc ją szybko odprowadzić z ziemi. Mimo znacznie mniejszej ilości deszczówki spływającej z zielonego dachu, przyjmuje się rozmieszczenie wpustów, przekroje rynien i rur spustowych, jak dla dachu konwencjonalnego. Wpusty dachowe powinny mieć studzienki rewizyjne, a rury spustowe otwory kontrolne w dolnej części. Odpowiedniego rozwiązania wymaga odwodnienie pochyłych połaci dachowych pod warstwą ochronną wykonuje się fartuch z blachy odprowadzający wodę bezpośrednio do rynny. Bardziej wymagające rośliny trzeba dodatkowo nawadniać miejscowo spiętrzając wodę w warstwie drenażowej, lub zraszając powierzchnię ziemi. Można też nawadniać kroplowo, używając umieszczonych w ziemi wężów z otworkami.