Od czego zaczynamy budowę domu

Budowa domu jednorodzinnego to zadanie wymagające od inwestora, który się go podjął duże zaangażowania czasu, wysiłku i znajomości wielu technicznych aspektów związanych z budownictwem. Zabierając się za budowę własnego domu bierzemy na siebie pewną istotną odpowiedzialność, w końcu stawiamy budynek, który ma służyć kilku pokoleniom mieszkańców. Od decyzji podejmowanych w przed i w trakcie budowy domu zależeć będzie ich komfort i bezpieczeństwo. Do tego dochodzi sprawa kosztów, które muszą być racjonalnie skalkulowane w odpowiednim kosztorysie budowlanym. Nic dziwnego, że często zamiast brać się za budowę domu, wolimy kupić mieszkanie od dewelopera, w bloku lub segmencie, ewentualnie gotowy dom – pod klucz. Długa jest lista spraw, które muszą być wykonane i kontrolowane w zawiązku z budową domu. Nie można zacząć budowy nie posiadając odpowiedniej działki, co jest decyzją kłopotliwą i wymagającą czasu. Kolejny krok to sporządzenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, z której przygotowuje się projekt budowlany, etap drogi urzędowej konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. Należy być przygotowanym na czasochłonne formalności urzędowe. Przed rozpoczęciem budowy ustalamy źródła jej finansowania, składamy wniosek o kredyt. Dlatego trzeba mieć pojęcie o stawkach wykonawców i kosztów materiałów.