Ochrona przed wilgocią

Ochrona przed wilgocią

Każdy z nas budując dom pragnie w odpowiedni sposób ochronić fundamenty, ściany piwnic, jak również i posadzki przed wilgocią. Najlepszym sposobem na to jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wyróżniamy dwa jej rodzaje: pionową oraz poziomą. Pionowa izolacja zabezpiecza budynek przed wilgocią z gruntu, opadami jak również i wodą gruntową. Wykonane muszą być obydwa rodzaje izolacji przeciwwilgociowej. Pionowa wraz z poziomą układane są na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ścian fundamentowych. Izolacja pozioma, ma przede wszystkim za zadanie zabezpieczyć dom przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Izolacja ta może zostać jednocześnie montowana na ławach fundamentowych, jak również i na ścianach piwnicy nad stropem i pod posadzką na gruncie. Nie jest to jedyny podział izolacji przeciwwilgociowej. Wyróżnić również możemy izolację lekką, średnią i ciężko. Stosowane są one w zależności od posadowienia domu. O tym jaka izolacja zostanie wykonana w danym budynku mówić będzie badanie geotechniczne.