Obmurowywanie ścian i wykonanie warstwy osłonowej

Obmurowywanie ścian i wykonanie warstwy osłonowej

Często cegłami licowymi lub klinkierowymi obmurowuje się ściany budynków już istniejących. Planując obmurówkę (oblicówkę) ścian, należy w projekcie przewidzieć odpowiednio większą szerokość fundamentu. W budynku istniejącym zazwyczaj trzeba dobudować fundament lub belkę podwalinową, tak by oprzeć na nich mur z cegieł elewacyjnych. Jeżeli ściana zewnętrzna nie jest wystarczająco ciepła, warto połączyć obmurowanie budynku z jego dociepleniem. Wtedy mur z cegły klinkierowej lub licówki będzie pełnił funkcję ściany osłonowej dla warstwy wełny mineralnej lub styropianu. Między warstwą elewacyjną a warstwą izolacyjną musi zostać szczelina grubości minimum 4 cm. Przykłady oferowanych rodzajów cegieł licowych Oblicówkę przymocowuje się do istniejącej ściany kotwami, dając zazwyczaj 4 kotwy na 1 m2 ściany . Często cegłą klinkierową lub licową obmurowuje się ściany budynków w konstrukcji szkieletowej. Oblicówkę mocuje się do słupów konstrukcyjnych nierdzewnymi kotwami metalowymi. Rozstaw kotew zależy więc od rozstawu słupów w ścianie.