Nowe porządki na rynku energii i paliw

Nowe porządki na rynku energii i paliw

Celem ustawodawcy przy uchwalaniu nowych przepisów było oszczędne i racjonalne użytkowanie paliw i energii, rozwój konkurencji, przeciwdziałanie skutkom naturalnych monopoli, uwzględnienie wymogów ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz ochrona interesów odbiorców i minimalizacja kosztów. Mamy więc do czynienia z deklaracjami odpowiadającymi nowej rzeczywistości gospodarczej, społecznej i politycznej. Przyjrzyjmy się zatem, jak autorzy ustawy wyobrażają sobie realizację owych celów.