Nieuczciwa reklama?

Nieuczciwa reklama?

Dlaczego zatem reklamy kłują nas w oczy niskimi, kilkuprocentowymi stopami, skoro tak naprawdę nominalne roczne stopy wynoszą obecnie ponad dwadzieścia procent. Odpowiedź jest oczywista: dużo łatwiej jest nas nakłonić do zaciągnięcia kredytu na 7% niż tego samego opatrzonego stopą 25%! Warto tu wspomnieć, że dla okresów dłuższych niż rok pożyczkodawcy stosują formułę naliczania „realnego oprocentowania” tak, aby podawane było ono w stosunku rocznym. Na przykład dla kredytów dwuletnich łączna kwota odsetek spłaconych w ciągu Powyżej omówione zostały jedynie kredyty spłacane w malejących ratach (czyli równych spłatach kapitałowych).