Najważniejsze kwestie umowy z wykonawcą

Budowa domu to zadanie złożone i wieloetapowe, na które składają się czynności od wyboru działki, aż do wyboru projektu budowlanego. Same wstępne przygotowania i planowanie budowy to dopiero połowa sukcesu, do którego potrzebna jest profesjonalna ekipa wykonawcza. Jej znalezienie możliwe jest dzięki licznym ogłoszeniom w prasie, Ne tylko branżowej i na portalach internetowych poświęconych usługom. Idealnym rozwiązaniem jest wynajęcie wykonawców z polecenia znajomych, którzy są zadowoleni z ich usług. Niezależnie od tego, jak świetnymi fachowcami są wykonawcy, którym zlecamy prace, należy zadbać o podpisanie precyzyjnej z nimi umowy. Szczegółowe określenie warunków umowy to najlepsze zabezpieczenie interesów zarówno inwestora, jak i wykonawcy. Ustalenia ustne czy przekładanie ustaleń na czas późniejszy nie jest wskazane, bo może przedłużać inwestycję i powodować nieporozumienia. Dobrze skonstruowana umowa powinna zawierać zakres obowiązków obu stron, koszty i harmonogram płatności, terminy zakończenia poszczególnych etapów robót, oraz podawać wysokość kary za niedotrzymanie poszczególnych punktów porozumienia. Powinien się w niej znaleźć punkt o gwarancji na minimum 2 lata. Najlepszy dla inwestora moment na podpisanie umowy jest po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę.