Najpierw ogradzamy plac budowy

Zanim przystąpi się do budowy domu, należy zebrać odpowiednie pozwolenia i dokumenty. Niekiedy proces ten zajmuje kilka miesięcy i wiąże się głównie z etapem biegania po urzędach. Zatem w pierwszych miesiącach przed rozpoczęciem budowy domu należy wyposażyć się w cierpliwość i dobrą kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Potem można myśleć już o rozpoczęciu budowy. Zatem jak wybudować dom? Od placu budowy. Jest to warunek konieczny, gdyż każdy taki plac musi być odpowiednio zabezpieczony. Zatem należy postawić ogrodzenie i nie jest na tym etapie ważne, czy będzie ono stałe, czy raczej spełni funkcję tymczasową. Jednak większość osób decyduje się na to, aby od razu stawiać ogrodzenie stałe i pozostawić niewielką formę tymczasową, aby ułatwić wjazd na plac budowy. Trzeba pamiętać o tym, ze nawet, jeżeli mamy zamiar budować dom na własną rękę to jednak będzie musiała dojechać na plac budowy ciężarówka z odpowiednimi materiałami, a tych będzie dość sporo. Zatem nie ogradzamy się na stałe zbyt dosłownie, lepiej poczekać do końca robót. Ponad to na ogrodzeniu powinna zawisnąć magiczna żółta tablica, która informuje o tym, co to za budowa i kto ją wykonuje, jak również winien się na niej znaleźć numer pozwolenia na budowę. Dobrze przygotowany plac budowy pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych.